logo fafo 194x64
Identitet, mangfold og utvikling
Evaluering av Beredskapsprogrammet

Ordrenummer:

220

Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule

Fafo-rapport 220
ISBN 82-7422-186-9

1997

Nettutgave

(pdf 7,4 MB)

Beredskapsprogrammet ble gjennomført i regi av Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 1992 til 1996. Programmet tok sikte på å redusere sårbarheten i lokalsamfunn med ensidig næringsstruktur og dominerende hjørnesteinsvirksomheter.

Denne rapporten dokumenterer vår evaluering av dette programmet. Vi har lagt vekt på det som skiller programmet fra andre omstillingsprogram og tiltak innen næringsutvikling. Programmet har oppnådd betydelige resultater i de fem prøvekommunene. Arbeidet med lokal identitet som grunnlag for mangfold og utvikling er en nyskapning som tilfører næringsutviklingen nye verdier i spenningsfeltet mellom sentral styring og lokal handlingsfrihet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B