Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko

Fafo-rapport 2014:54
ISBN 978-82-324-0170-3 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0171-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014, 122 s, kr 272,- Ordrenr 20401

Nettutgave

(pdf 1,8 MB)

Motivene for å bruke innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er først og fremst knyttet til produksjonstopper og et midlertidig arbeidskraftbehov, og omfanget er til tider svært stort. Denne rapporten drøfter hvordan innleide arbeidstakere følges opp på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet (HMS-området). Både virksomheter som leier ut og virksomheter som leier inn arbeidskraft er med i undersøkelsen. I rapporten diskuteres ulikheter i sikkerhetsmessige rammebetingelser for innleide arbeidstakere og bedriftenes egne ansatte, og hvilken betydning dette har når det gjelder HMS-utfordringer og personskaderisiko blant innleid personell.

272,00 kr

272,00 kr

Ordrenummer:

20401