logo fafo 194x64
Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?
Et annet bilde av utenforskap i Norge

Ordrenummer:

20204

Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland

Fafo-rapport 2011:13
ISBN 978-82-7422-804-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-805-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 78 s kr. 185,- Ordrenr: 20204

Nettutgave

(pdf 1,9 MB)

Debatten om hvor mange som står utenfor arbeidslivet, og hvilke økonomiske byrder velferdsstaten og trygdesystem kan tåle, er koblet til kjernen i velferdsstatens virkemåte. Endringer i dette samspillet mellom velferdsstat og arbeidsmarked er avgjørende for å realisere ønsket om å kombinere høy produktivitet og høy
sysselsetting med sosial rettferdighet. I de senere årene har det vært mye snakk om det som ofte omtales som «utenforskapet». Myndighetene har i flere sammenhenger presentert samlede tall på 700 000–800 000 personer som står utenfor arbeidsmarkedet og mottar stønad. Ambisjonen med denne rapporten er å gi et nyansert bilde av hvem som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. I rapporten har vi valgt å dele denne gruppen inn i de innmeldte, påmeldte og utmeldte. Utviklingen i disse tre gruppene beskrives, og ut fra tilgjengelig forskning om disse gruppene diskuteres hvilket arbeidsmarkedspotensial som faktisk finnes, og hva som eventuelt kreves for å realisere dette.

178,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B