logo fafo 194x64
"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak

Ordrenummer:

20408

Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2015:03
ISSN 0804-5135

2015

(pdf 500 kB)

Fafo har evaluert seniorpolitikken i tre helseforetak i Helse Sør-Øst RHF gjennom analyse av sluttsamtaler med alle som går av med pensjon i perioden august 2012-august 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom helseforetakene, helseregionen, KLP, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Fafo. Samtalene viser at ansatte i helsevesenet er sterkt motivert av arbeidet og kollegafellesskapet og opplever stor trivsel. Samtidig har de en krevende jobb, og en del er slitne og merker helsebegrensninger. Gunstige pensjonsordninger og ønske om mer fritid er også viktig, og kombinasjonen av full opptjening og ønske om mer fritid motiverer til tidligavgang for en del. Til tross for stor trivsel, godt kollegamiljø og meningsfullt arbeid, mangler tydelige spor av systematisk seniorpolitikk, eller systematisk bruk av personalpolitiske virkemidler, for å begrense tidliguttak av pensjon. Det er fortsatt mer å gå på for å øke yrkesdeltakelse for seniorer og redusere tidligavgang.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B