Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren

Ordrenummer:

20233

Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2012:06
ISBN 978-82-7422-860-3 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-861-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 100 s kr. 250,- Ordrenr: 20233

Nettutgave

pdf 0,659 MB

Store deler av kommunesektoren har problemer med å få tak i nødvendig arbeidskraft. Det er derfor blitt en omfattende bruk av innleie fra bemanningsforetak i norske kommuner. Denne rapporten ser nærmere på kommunenes ulike arbeidskraftstrategier og hvilken betydning disse har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Bruk av bemanningsbedrifter eller kjøp av tjenester fra underleverandører innebærer at kommunens tariffestede lønns- og arbeidsvilkår i utgangspunktet ikke gjelder. Vi vurderer om kommunenes håndtering av innleie- og innkjøpsprosesser innebærer en risiko for sosial dumping.

250,00 kr