Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Ordrenummer:

20552

Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2015:47
ISBN 978-82-324-0253-3
ISSN 0801-6143

2015

(pdf 1,7 MB)

Denne rapporten handler om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv, både i lov og i avtale. Rapporten er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet som et innspill til Arbeidstidsutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014 for å se på ulike organiseringer av arbeidstid.

Brudd på arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kan være av en slik art at de ikke ville vært brudd dersom det var inngått avtaler eller søkt om dispensasjoner. Vi har derfor prioritert å kartlegge omfang og avvik innenfor følgende områder: daglig og ukentlig alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, daglig og ukentlig arbeidsfri, søndags- og nattarbeid, og overtid.