Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Fafo-rapport 2010:22
ISBN 978-82-7422-735-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-736-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2010, 106 s kr. 206,- Ordrenr: 20166

Nettutgave

(pdf 1.87mb)

Hvor utbredt er ulike former for kontroll og overvåking av ansatte i ulike deler av norsk arbeidsliv? Hvilke konsekvenser har bruk av ulike kontroll- og overvåkings­former på arbeidsmiljøet? Hvor formalisert er bruken av ulike kontroll- og overvåkingssystemer? Hvilken tillit har norske arbeidstakere til regelverket på dette området, og til at arbeidsgiver følger disse reglene? Hvilke holdninger har arbeidstakerne til kontroll og overvåking i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig?

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere, som ble gjennomført vinteren 2009/2010. Den belyser ulike arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av både teknologiske og fysiske ­kontroll- og overvåkingssystemer. Den gir også svar på hvor formalisert ­bruken av slike systemer er, og peker på noen utfordringer knyttet til generell stor tillit til men manglende kunnskap om regelverket.
206,00 kr

206,00 kr

Ordrenummer:

20166