Kultur og sysselsetting
Om erfaringer med kulturarbeid i kommunalt sysselsettingsarbeidet
Fafo-rapport 047

1985

Ordrenummer:

047