«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Fafo-rapport 2014:33
ISBN 978-82-324-0131-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0132-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 95 s kr 245,- Ordrenr: 20380

Nettutgave

(pdf 1,64 MB)

Hva skal til for å lykkes som arbeidssøker? Formell kompetanse er selvsagt nødvendig, men sjelden en tilstrekkelig forutsetning. I denne rapporten tematiseres det arbeidssøkere må ha i tillegg. Det lille ekstra. Vi spør: Hvordan bruker arbeidsgiverne jobbintervjuet for å redusere usikkerheten de har med hensyn til hvem som passer inn i virksomheten? Hva legger de vekt på, og hvordan spør de etter sterke og svake sider? Vi har fulgt fem virksomheter fra utlysning, gjennom siling av søknader, gjennomføring av jobbintervjuer til innstilling av kandidater. Overordnet spør vi hvor godt egnet jobbintervjuet er som virkemiddel for å skille mellom allerede kvalifiserte arbeidssøkere.

245,00 kr
245,00 kr

Ordrenummer:

20380