Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene

Ordrenummer:

20300

Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2013:10
ISBN 978-82-7422- 986-0 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422- 987-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 104 s kr 304,- Ordrenr: 20300

Nettutgave

(pdf 2,30 MB)

I denne rapporten ser vi på kvinners representasjon og deltakelse i LO og i forbundene. Vi trekker opp de historiske linjene og ser på hvordan likestilling som saksfelt har utviklet seg i LO over 100 år.
Historien illustreres med portretter og intervjuer av kvinnelige tillitsvalgte. Vi spør:
– Hvordan er kvinners representasjon i ulike verv og posisjoner?
– Har kvinner styrket sin representasjon siden 2007?
– Hva gjenstår av utfordringer på likestillingsområdet, og hvordan arbeider forbundene med dette i dag?

304,00 kr