logo fafo 194x64
Lean Construction i Kruse Smith
Samhandling for økt effektivitet og bedret produksjonsflyt

Ordrenummer:

20159

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2010:15
ISBN 978-82-7422-728-6
ISSN 0801-6143

2010

Nettutgave

(pdf 815kb)

Rapporten bygger på erfaringer fra et byggeprosjekt i Kruse Smith som ble gjennomført i perioden 2008 – 2010. Byggeprosjektet utgjorde ett av Kruse Smiths to pilotprosjekter med innføring av ny planleggingsmetodikk basert på The Last Planner System© og rutiner knyttet til metodikken. Et hovedformål var å involvere både egne ansatte og underentreprenører i framdriftsplanlegging i prosjektene i større grad enn i tidligere prosjekter.
Positive resultater fra pilotprosjektet:
• Økt effektivitet og bedret produksjonsflyt
• Planleggingsmetodikk ga tydelig arbeidsdeling i framdriftsplanlegging
• Felles planlegging sikret større grad av riktig rekkefølge av aktiviteter på byggeplassen
• Økt grad av samarbeid og involvering i prosjektet
• Økt respekt og tillit gjennom samhandling
• Styrket fellesskapsfølelse blant prosjektdeltakerne
• Samhandling i framdriftsplanlegging ga positive effekter på andre samarbeidsområder

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B