Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene

Fafo-rapport 2017:17
ISBN 978-82-324-0377-6
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 1257 kB)

Denne rapporten beskriver hvordan 16 kommuner har gjennomført lokale utviklingsprosjekter som ledd i det nasjonale programmet Sammen om en bedre kommune. Et sentralt premiss for deltakelsen har vært at administrasjon, politikere og tillitsvalgte skulle samarbeide aktivt i utviklingsarbeidet. Hovedspørsmålet som stilles, er om kommunene har erfart at dette trepartssamarbeidet har gitt en merverdi. Økes gjennomføringsevnen, eller er det motsatt?

Ordrenummer:

20625