Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Ordrenummer:

20234

Line Eldring og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2012:07
ISBN 978-82-7422-862-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-863-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 85 s kr. 235,- Ordrenr: 20234

Nettutgave

(pdf 3.08mb)

I løpet av 2000-tallet har temaet lovbasert minstelønnsregulering fått fornyet aktualitet i Europa. De fleste europeiske land har allerede ordninger med lovfestet minstelønn, mens dette så langt har vært en fremmed tanke i nordisk sammenheng. I rapporten ser vi nærmere på hvordan slike ordninger er utformet og hvilke virkninger de har. Vi tar også for oss hvordan minstelønn reguleres i de nordiske landene og i de få EU-landene som fortsatt ikke har lovfestet minstelønn.

235,00 kr