logo fafo 194x64
Mangfold og likestilling i arbeidslivet
Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte

Ordrenummer:

20183

Kristian Rose Tronstad

Fafo-rapport 2010:39

ISBN 978-82-7422-764-4 (papirutgave)

ISBN 978-82-7422-765-1 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2010, 92 s kr. 192,- Ordrenr: 20183

Nettutgave

(pdf 1.07mb)

I løpet av de siste ti årene har mangfoldet i arbeidslivet økt, og i dag er det mer enn 250 000 innvandrere på norske arbeidsplasser. Hvordan er arbeidsgiveres og tillitsvalgtes erfaringer med denne utviklingen? Og hva gjøres for å hindre etnisk diskriminering?
Denne rapporten kartlegger hvilke tiltak arbeidsgivere og tillitsvalgte har satt i verk for å fremme mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Halvparten av arbeidsgiverne har fastlagt konkrete mål for likestilling i virksomhetene, men det er stor variasjon mellom ulike bransjer. Fafo har også analysert hvilken betydning arbeidsgivere og tillitsvalgte tillegger den nylig innførte aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringsloven.
192,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi