logo fafo 194x64
Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith
Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren

Ordrenummer:

20151

Sol Skinnarland og Svein Erik Moen

Fafo-rapport 2010:07
ISBN 978-82-7422-720-0
ISSN 0801-6143

2010

Nettutgave

(pdf 1.63mb)

Hvordan oppnå økt produksjonsflyt og mindre sløsing i byggeprosjekter? Dette er spørsmål aktører i byggenæringen ofte stiller seg, spesielt når byggeprosjektene preges av forsinkelser og feil. Kruse Smith har i et pilotprosjekt innført ny planleggingsmetodikk hvor målet har vært å oppnå økt produksjonsflyt gjennom en mer samordnet styring av produksjonsprosessen. Økt samhandling gjennom å inkludere alle aktører i framdriftsplanlegging har vært sentralt. Fafo har foretatt en evaluering av prosjektet basert på intervjuer med baser og prosjektledere fra Kruse Smith og underentreprenører. Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B