Norsk transport – veien videre

Ordrenummer:

20350

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten

Fafo-rapport 2014:03
ISBN 978-82-324-0084-3 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0085-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 113 s kr 263,- Ordrenr: 20350

Nettutgave

(pdf 1 MB)

Hva kjennetegner utviklingstrekk og nåsituasjon i de bransjene hvor Norsk Transportarbeiderforbund sine medlemmer jobber? Rapporten analyserer hva som har drevet utviklingen siden murens fall og hvilke problemstillinger medlemmene opplever at de står overfor i dag. Videre speides det framover mot 2020 – i lys av teknologiske, miljømessige, strukturelle og politiske endringskrefter. Spørsmålet er hvilke utfordringer disse endringene medfører for forbundets arbeid.

263,00 kr