logo fafo 194x64
Ny offentlig tjenestepensjon
Ytelsesulv i hybridfåreklær?

Ordrenummer:

20642

Geir Veland og Pål Lillevold

Fafo-rapport 2017:34
ISBN 978-82-324-0406-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0407-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 70 s, kr 220,- Ordrenr 20642

(pdf 801 kB)

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor er på trappene. Den endelige utformingen av det nye produktet er ikke bestemt, men den såkalte «påslagsmodellen» er favoritt. I denne rapporten diskuteres aktuelle produktvarianter med utgangspunkt i at påslagsmodellens kvalitative kjennetegn skal ivaretas, herunder kjønnsnøytralitet og at den enkelte ansatte skal ha den samme pensjonen uansett hvilken modell som velges. Rapporten presenterer og diskuterer modeller som kan oppfylle dette, herunder modeller som vil kreve visse endringer i regelverket for tjenestepensjonene i privat sektor. Det kommunale tjenestepensjonsmarkedet er i dag tilrettelagt for konkurranse, selv om den reelle konkurransen er begrenset. Rapporten diskuterer kritiske faktorer som kan få avgjørende betydning for leveransen av ny offentlig tjenestepensjon og konkurranseforholdene i kommunal tjenestepensjon.

220,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B