logo fafo 194x64
Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede
Kostnader og nyttevirkninger

Ordrenummer:

20308

Vidar Bakkeli og Geir Veland

Fafo-rapport 2013:18
ISBN 978-82-324-0002-7
ISSN 0801-6143

2013

Nettutgave

(pdf 1,32 MB)

Denne rapporten handler om telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede. Disse inkluderer teksttelefonformidling for døve og hørselshemmede, rabattert nummeropplysning for svaksynte og blinde, samt bildetolktjenester for tegnspråkbrukere. Forfatterne sammenligner først de norske tjenestene med tilsvarende svenske og danske tjenester, og analyserer dernest kostnader og nyttevirkninger ved å innføre nye og utvidede tjenester i Norge: digitalisert teksttelefon- og tal-selv-formidling, samt utvidede åpningstider og støtte for Skype i bildetolktjenesten i NAV.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B