logo fafo 194x64
Nyetableringer i norsk industri
Oppstart og utvikling av småforetak. Teori og empiri

Ordrenummer:

214

Lars Lindholt

Fafo-rapport 214
ISBN 82-7422-175-3

1997

Nettutgave

(pdf 3,9 MB)

Nyetableringer har stor betydning for industriell fornyelse. I denne rapporten drøftes endringer i nyetableringsaktivitet, overlevelse, vekst og lønnsomhet blant mindre, nyetablerte industriforetak. I tillegg fokuseres det på hva som forårsaker endringer i slike størrelser.

Analysen tar utgangspunkt i empiriske resultater fra norske og utenlandske undersøkelser. I tillegg utføres en egen analyse basert på norske regnskapsdata for om lag 800 små og nyetablerte industriforetak i perioden 1983–92. Disse resultatene knyttes sammen ved hjelp av ulike teorier for entreprenørskap og vekst og utvikling i nyetablerte virksomheter.

Rapporten er en publisering innenfor et større prosjekt, «Finansstruktur og investeringer i små industriforetak». Fafo utfører prosjektet for Norges Forskningsråd under Forskningsprogrammet om næringspolitikk og markedsutvikling (Nærings-LOS).

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B