Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber

Ordrenummer:

20309

Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2013:19
ISBN 978-82-324-0003-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0004-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 60 s kr 210,- Ordrenr: 20309

Nettutgave

(pdf 1,84 MB)

Hvordan organiseres strippeklubbene? Hva slags vilkår tilbys kvinner som danser i disse klubbene, og hva synes de selv om disse vilkårene? I denne rapporten diskuterer vi spørsmål omkring organisering, vilkår og hverdag i klubbene, med et blikk for hvordan makt utøves og seksualitet håndteres. Rapporten er basert på intervjuer med ledere, dansere og andre ansatte på strippeklubber i Norge, observasjon i klubbene og gjennomgang av kontrakter og reglene som forplikter klubben og danserne.

210,00 kr