logo fafo 194x64
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift

Ordrenummer:

20652

Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2018:03
ISBN 978-82-324-0422-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0423-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 148 s, kr 298,- Ordrenr. 20652

(pdf 1004 kB)

English summary

Norske myndigheter ønsker å bidra til at innvandrere lykkes med å etablere egne bedrifter, og de har valgt tilpasset etablereropplæring som et foretrukket virkemiddel. I 2014 ble det innført en tilskuddsordning med mål om å gjøre slik opplæring bedre tilrettelagt for innvandrere. Tilskuddsordningen har finansiert lokale prosjekter, og dessuten et nasjonalt kompetansesenter som ønsker å bidra til en mer strømlinjeformet kompetanseutvikling for innvandrere som vil starte egen bedrift. Utgangspunktet for tilskuddsordningen er at innvandrere representerer en mangfoldig gruppe, som møter en rekke barrierer på individ- og strukturnivå når de vil starte egen virksomhet i Norge. I denne rapporten evalueres innsatsen som er gjort gjennom tilskuddsordningen for å møte disse utfordringene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B