logo fafo 194x64
Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner

Ordrenummer:

254

Hanne Bogen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 254
ISBN 82-7422-221-0

1998

Nettutgave

(pdf 932 kB)

Norske kommuner setter i økende grad driften av kommunale tjenester ut til eksterne leverandører, ofte private, kommersielle virksomheter. Både privatisering og konkurranseutsetting er begreper som benyttes i denne sammenheng. Slik driftsutsetting kan skje både med og uten anbud, selv om bruken av anbud blir stadig mer utbredt. Rapporten forsøker å kartlegge omfanget av slike driftsformer og hva årsakene er til at kommunene i større grad enn tidligere benytter denne driftsformen. Videre gis en vurdering av hvilke konsekvenser denne driftsformen kan ha, særlig for kostnadsutvikling, kvalitetsutvikling og kommunalt og privat ansattes arbeidsforhold.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B