Privatmarkedet i byggenæringen
Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem

Ordrenummer:

20361

Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2014:14
ISBN 978-82-324-0103-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0104-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 136 s kr 286,- Ordrenr: 20361

Nettutgave

(pdf 5 MB)

Hovedtemaet i denne rapporten er svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen. For samfunnet – og byggenæringen – er det knapt mulig å peke på noen fordeler med useriøs virksomhet. Det gir store inntektstap for fellesskapet, svekker næringens omdømme og har svært uheldige konsekvenser for arbeidstakerne. På tross av diskusjonen om problemene i privatmarkedet, og at de sannsynligvis har økt de senere årene, har det vært få tiltak eller virkemidler rettet mot denne sektoren. Formålet med rapporten er å gi et forskningsbasert utgangspunkt for utviklingen av tiltak i denne delen av arbeidsmarkedet.

286,00 kr