logo fafo 194x64
Så samles vi på valen … ?
En rapport fra Fafos organisasjonsundersøkelse

Ordrenummer:

043

Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes

Fafo-rapport 043
ISBN 82-991187-5-1

1985

Nettutgave

(pdf 10 MB)

Landsorganisasjonen er Norges største politiske sammenslutning. I dag står LO overfor utfordringer organisasjonen aldri tidligere har møtt. Arbeidsmarkedene blir mer oppdelte og yrkestakerne mer profesjonaliserte. Konkurransen fra nye hovedsammenslutninger er økende. Kvinner er den raskest økende arbeidstakergruppe, men halvparten av dem har deltidsarbeid. Den offentlige sektor har vært i rask ekspansjon, mens industrisektoren er i tilbakegang.

I denne rapporten fra Fafo tas bl.a. disse spørsmål opp:

  • Hva skjer med oppslutningen om LO?
  • Hvordan vil endringer på arbeidsmarkedet endre oppslutningen om LO og medlemsfordelingen innen LO?
  • Har «de nye gruppene» andre verdier enn LOs tradisjonelle medlemsstokk?
  • Hvor er det store rekrutteringspotensiale og det store tapspotensiale?
  • Hvordan er synet på samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet?
  • Hvor ønsker lønnstakerne økninger og kutt i offentlige budsjetter?
I denne inngående organisasjonsanalysen som er basert på he It nyinnsamlet materiale, sammenliknes LO med Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), frittstående forbund og uorganiserte.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B