Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon

Fafo-rapport 2017:29
ISBN 978-82-324-0397-4
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 5184 kB)

I 2013–2015 gjennomførte et av Forsvarets vedlikeholdsverksteder for ubåter et utviklingsprosjekt. Målet for prosjektet var å etablere bedre samarbeid og økt produksjonsflyt, og derigjennom øke verdiskaping ved hjelp av:
• bedre planleggingsmetodikk (lean)
• samarbeidsorientert ledelse
• medarbeiderdrevet innovasjon
I denne rapporten beskriver vi hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke resultater som ble oppnådd.

Ordrenummer:

20637