Streik ved norske sykehus

Ordrenummer:

20206

Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 2011:15
ISBN 978-82-7422-808-5 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-809-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 98 s kr. 198,- Ordrenr: 20206

Nettutgave

(pdf 765kb)

I denne rapporten analyserer vi 30 streiker eller planer om streik ved norske sykehus fra 1965 til og med 2010. Inntil begynnelsen av 1980-tallet var det vanlig å møte streikeplaner med tvungen lønnsnemnd før de ble iverksatt, men siden 1982 har det forekommet streiker av både lang og kort varighet i norske sykehus. I disse streikene har bruken av dispensasjoner vært et viktig virkemiddel for å sikre driften, slik at liv og helse ikke skulle komme i fare. Uenighet om utforming av dispensasjonene toppet seg under sykehusstreikene i 2010. Rapporten behandler også Helsetilsynets rolle i disse konfliktene.

198,00 kr