Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen

Ordrenummer:

20331

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2013:41
ISBN 978-82-324-0046-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0047-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 71 s kr 221,- Ordrenr: 20331

Nettutgave

(pdf 389 kB)

Utleide arbeidstakere vil arbeide under innleiebedriftens ledelse. Samtidig er det bemanningsforetaket som har ansvaret for å følge opp sykefravær og tilrettelegge for disse ansatte. I denne rapporten ser vi på hvilke utfordringer arbeidsforholdets organisering skaper for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

221,00 kr