logo fafo 194x64
Teknologisk utvikling og samfunnsendring
Eksempler fra oljehistorien og bankhistorien
Teknologisk utvikling og samfunnsendring

Ordrenummer:

217

Sveinung Skule og Tori Grytli

Fafo-rapport 217

ISBN 82-7422-182-6

1997

Nettutgave

(pdf 948 kB)

Denne rapporten belyser hvordan teknologisk utvikling og samfunnsendringer er flettet inn i hverandre og danner sammensatte teknologiske utviklingsforløp. Utviklingen av to slike forløp over en tredveårsperiode blir fyldig beskrevet og kommentert:

  • Teknologioverføring og teknologisk utvikling i norsk oljeindustri offshore fra den første leteboringen i Nordsjøen og fram til i dag
  • Framveksten av elektronisk betalingsformidling, fra innføring av lønnskonto på 60-tallet fram til PC-bank og betaling på internett

Rapporten belyser hva som er drivkreftene bak den teknologiske utviklingen, hvilken type aktører som bidrar til å forme teknologien, hvilke interesser disse aktørene har, og hvilken innflytelse de har på utviklingen. Endringer i sysselsetting, arbeidsmiljø, konkurranseevne og forbrukernytte i kjølvannet av teknologiutviklingen diskuteres. Med utgangspunkt i disse erfaringene drøftes noen ulike innfallsvinkler til tilrettelegging, påvirkning og styring av teknologiske utviklingsforløp, med spesielt fokus på myndighetenes og fagbevegelsens rolle.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi