Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Teknologisk utvikling og samfunnsendring
Eksempler fra oljehistorien og bankhistorien
Fafo-rapport 217
ISBN 82-7422-182-6

1997

Nettutgave

(pdf 948 kB)

Denne rapporten belyser hvordan teknologisk utvikling og samfunnsendringer er flettet inn i hverandre og danner sammensatte teknologiske utviklingsforløp. Utviklingen av to slike forløp over en tredveårsperiode blir fyldig beskrevet og kommentert:

  • Teknologioverføring og teknologisk utvikling i norsk oljeindustri offshore fra den første leteboringen i Nordsjøen og fram til i dag
  • Framveksten av elektronisk betalingsformidling, fra innføring av lønnskonto på 60-tallet fram til PC-bank og betaling på internett

Rapporten belyser hva som er drivkreftene bak den teknologiske utviklingen, hvilken type aktører som bidrar til å forme teknologien, hvilke interesser disse aktørene har, og hvilken innflytelse de har på utviklingen. Endringer i sysselsetting, arbeidsmiljø, konkurranseevne og forbrukernytte i kjølvannet av teknologiutviklingen diskuteres. Med utgangspunkt i disse erfaringene drøftes noen ulike innfallsvinkler til tilrettelegging, påvirkning og styring av teknologiske utviklingsforløp, med spesielt fokus på myndighetenes og fagbevegelsens rolle.

Ordrenummer:

217