Tillitsvalgtes hverdag
... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Ordrenummer:

20267

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2012:40
ISBN 978-82-7422-919-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-920-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 111 s kr. 261,- Ordrenr: 20267

Nettutgave

(pdf 636kb)

Hvordan er det å være tillitsvalgt på arbeidsplassnivå i Norge? I en tid der det rettes stor oppmerksomhet mot den norske arbeidslivsmodellen, er dette et interessant og viktig spørsmål. Tillitsvalgte på arbeidsplassen utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen på lokalt nivå. Det er de lokale tillitsvalgte som skal ivareta medlemmenes interesser og inngå som part i samarbeidet med arbeidsgiver lokalt, og som skal verve nye medlemmer til fagbevegelsen. Samtidig skal de fleste av disse kombinere oppgavene som tillitsvalgt med sine ordinære arbeidsoppgaver. I denne rapporten undersøker vi hverdagen til tillitsvalgte i seks LO-forbund.

261,00 kr