Tilrettelegging i arbeidslivet

Ordrenummer:

20213

Sissel C. Trygstad og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:22
ISBN 978-82-7422-821-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-822-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 132 s kr. 232,- Ordrenr: 20213

Nettutgave Vedlegg 2 Intervjuguide Vedlegg 3 Spørreskjema

(pdf 779kb)

Hvor inkluderende er norsk arbeidsliv? I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstakere i ulike livsfaser og livssituasjoner på norske arbeidsplasser? Hvordan kan virksomhetene tilrettelegge for økt jobbnærvær og redusere utstøting? Og nytter det – blir det lettere å gå på jobb når arbeidsgiver tilrettelegger? Hva med arbeidsmiljøet og sosiale relasjoner, har det noen betydning for trivsel og jobbnærvær? Dette er spørsmål som diskuteres i denne rapporten. Målet er økt kunnskap om virksomhetenes praksis når det gjelder tilrettelegging og effekter på trivsel, fastholdelse og utstøting.
232,00 kr