logo fafo 194x64
Underveis
En studie av enslige mindreårige asylsøkere

Ordrenummer:

20164

Cecilie Øien

Fafo-rapport 2010:20
ISBN 978-82-7422-733-0
ISSN 0801-6143

2010, 96 s kr. 196,- Ordrenr: 20164

Nettutgave

(pdf 1.96mb)

Det siste tiåret har en stadig økende mengde barn og unge kommet til Europa som enslige mindreårige. Bak avgjørelsen om at enslige mindreårige sendes ut eller selv velger å migrere, ligger det både sikkerhetsmessige faktorer og sosiale og økonomiske årsaker. Migrasjon er en kompleks prosess, og både deres egne og familiens ønsker utfordres av de mulighetene og begrensningene som finnes i transittland, som igjen påvirker hvilke land ungdommene ender opp i. Reisen skjer på en tid i livet hvor de er underveis fra å være barn til å bli voksen, og både ungdommene og deres familie har et håp om at de skal kunne få en bedre framtid om de reiser ut enn det de ville fått i opprinnelseslandet. Rapporten er gjort på oppdrag for Justis- og politidepartementet.

196,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B