logo fafo 194x64
Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det
Kartlegging av prosjektlederes og formenns erfaringer med bruk av lean construction i Kruse Smith

Ordrenummer:

20231

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2012:04
ISBN 978-82-7422-857-3
ISSN 0801-6143

2012

Nettutgave

(pdf 528kb)

Kruse Smith har siden 2008 tatt i bruk planleggingsmetodikk i sine byggeprosjekter basert på involvering og ansvarsdeling i henhold til plannivåer. Lean construction er en praktisk og teoretisk tilnærming til å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i byggenæringen. Planleggingsmetodikken bygger på The Last Planner System©, et sentralt verktøy innen Lean construction. I denne rapporten beskrives hvilket utbytte og effekter prosjektledere og formenn har erfart med metodikken.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B