Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013

Fafo-rapport 2014:30
ISBN 978-82-324-0126-0 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0127-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 92 s kr 242,- Ordrenr: 20377

Nettutgave

(pdf 3,22 MB)

Det siste tiåret har det skjedd en rivende utvikling på det seniorpolitiske området i Norge. Stadig flere virksomheter har en seniorpolitikk, og en økende andel har etablert ulike tiltak og ordninger for å stimulere eldre til lengre yrkeskarrierer. Dette er bakgrunnen for denne studien, hvor formålet er å gi en oppdatert oversikt over virksomhetenes arbeid med seniorpolitikk i norsk arbeidsliv samt å kartlegge og analysere endringer i holdninger, politikk og praksis på området de senere årene.

242,00 kr
242,00 kr

Ordrenummer:

20377