Skriv ut
May-Len Skilbrei
Senior Researcher
+47 22088722 / 95122315
Utdanning

Dr. Polit, Department of Sociology and Human Geography, Oslo University

Arbeidsområder

Trafficking, prostitution, female migration

Publisering
Nye utfordringer – gamle løsninger
Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009
Fafo-rapporter og -notater
Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber