Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

Ordrenummer:

10264

Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2017:14
ISSN 0804-5135

I dette notatet gis en oversikt over bestemmelser om kompetanseutvikling i et utvalg tariffavtaler i privat sektor. Hensikten er å få et bedre grunnlag for å diskutere tariffavtalenes rolle i en større kompetansepolitisk sammenheng. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO.