Presentasjoner

Rapportsøk

Engagement - including the elderly's participation in work and working life

Tove Midtsundstad & A.I. Hilsen

2018 Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen