logo fafo 194x64

Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa

  • I denne rapporten gir vi en oversikt over kunnskap om kjønn og utdanning i Vest-Afrika. Situasjonen for jenter i regionen er fortsatt utfordrende, men den endrer seg også raskt. Vi finner at de viktigste hindringene for jenters utdanning også er hindre mange gutter støter på. Noen av dem virker ulikt for gutter og jenter, men en spesiell barriere for jenter er ideen om at jenter skal gjøre andre ting enn å gå på skole – fordi de er jenter. Spesielt utsatte grupper som møter hindre for å gå på skole, er barn som lever med en funksjonshemning, i fattigdom eller er hjemløse, som er under forflytning, eller bor i områder utsatt for konflikter eller vold.

    Nye globale mål som inkluderer jenter i ungdomsskolealder som ikke går på skolen, gjør det viktigere å forstå lokale alternativkostnader til skolegang. Dette gjelder særlig kjønnsdeling i lokale arbeidsmarkeder, lokal ekteskapspraksis og endringer i jenters roller i forbindelse med religiøse endringer i området.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi