Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:13
  • Jon Erik Dølvik

Grunnpilarene i de nordiske modellene

Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. NordMod2030. Delrapport 1

  • Fafo-rapport 2013:13
 

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030.

  • Publisert: 20. mars 2013
  • Ordrenr. 20303
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-992-1 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-993-8 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere