Fafo-rapporter

Rapportsøk

Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land
Fafo Østforum

Anne Mette Ødegård, red.

Fafo-notat 2005:28

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

I en undersøkelse fra mars 2005 er det bare 19 prosent av bedriftslederne som svarer at de har god kjennskap til skatte- og avgiftsreglene for utenlandske bedriftsledere. Regelverket er komplisert og varierer for ulike typer arbeidskraft og ansettelsesformer. I dette notatet fra Fafo Østforum gir vi en kort oversikt over hovedpunktene i regelverket.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 787