Fafo-rapporter

Rapportsøk

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa
Fafo Østforum

Torunn Kvinge

Fafo-notat 2005:09

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Den 1. mai 2004 ble åtte østeuropeiske land medlemmer av EU. I dette notatet ser vi nærmere på omfanget av utenlandske investeringer i disse landene. Vi drøfter betydningen av EUs østutvidelse for arbeidsplasser, lønn og produktivitet i så vel de nye medlemslandene som i resten av Europa. Et eget avsnitt omhandler handels- og investeringsstrømmer mellom Norge og vårt «nye» nærområde i øst.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 768