logo fafo 194x64
Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

Ordrenummer:

20376

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2014:29
ISBN 978-82-324-0125-3
ISSN 0801-6143

2014

(pdf 1,5 MB)

Denne rapporten ser nærmere på bruken av deltidsansettelser i de statseide virksomhetene Posten, Vestre Viken HF og Vinmonopolet. Vi tar opp følgende spørsmål: Hvor stort er omfanget av deltidsansettelser, og hvor mye av denne deltiden er henholdsvis ønsket og uønsket? Videre analyserer vi hvorfor omfanget er så stort som det er, samt hva dette betyr for driften og for den enkelte ansatte. Avslutningsvis drøfter vi hva som kan gjøres for at virksomhetene skal kunne tilby flere heltidsstillinger og større deltidsstillinger.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B