Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Ufrivillig deltid skal bort – men hvordan?
Utvidet Fafo-frokost med to rapportlanseringer
Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30–11:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Kristian Dahlberg Hauge

statssekretær (FrP)

Henriette Killi Westhrin

Styreleder i Stiftelsen SOR og sekretariatsleder for SV

Solveig Kopperstad Bratseth

Nestleder

Lasse Hansen

Administrerende direktør

Anne Turid Wikdahl

Arbeidslivsdirektør

Mette Nord

Forbundsleder

Erik Kollerud

Forbundsleder

Fiona Skjennem

Sjef Bemanningsavdelingen
Seniorforsker
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker/Pensjonist
Fafo

På dette seminaret lanserte vi to Fafo-rapporter om ufrivillig deltid og tiltak for å få til større stillinger. Hva er det som egentlig virker? Hva er suksessfaktorer og barrierer i de ulike tiltakene?

____________________________

Arbeidstid og heltid/deltid står høyt på den politiske dagsordenen. Det er et uttrykt mål, både fra politikere og partene i arbeidslivet, at flere skal arbeide heltid og at ufrivillig deltid skal bort.


Stortinget bevilget 75 millioner kroner til utviklingstiltak på arbeidsplasser med stort innslag av deltid. Programmet «Ufrivillig deltid» varte i tre år og ble avsluttet i 2014. Det ble satt i gang 47 prosjekter med flere enn 80 tiltak i kommunene, helseforetakene og en håndfull virksomheter i privat sektor.

Fafo har evaluert programmet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. På dette seminaret presenterte vi resultatene.

Den andre rapporten handler om ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken HF og Vinmonopolet. Dette prosjektet er utført på oppdrag fra LO-Stat. 

 

Nye Fafo-publikasjoner

Fafo-rapport 2015Rapporten «Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid» er forfattet av Leif E. Moland m.fl. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet. Les om rapporten, og bestill trykket versjon

Nettutgave

 

 

 


20376Rapporten «Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken HF og Vinmonopolet» er forfattet av Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Oppdragsgiver: LO-Stat. Les om rapporten


Nettutgave

 

 

 

På programmet