Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring
Avslutningskonferanse
Torsdag 21. mai 2015, kl. 12:00–16:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Torkil Åmland

Statssekretær (FrP)

Douglas Massey

Professor

Bernt Bratsberg

Seniorforsker

Oddbjørn Raaum

Seniorforsker

Steinar Holden

Professor

Johan Fredrik Rye

Professor
Forsker I
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge? Disse spørsmålene ble belyst på denne konferansen som ble arrangert av Fafo, Frischsenteret og Fafo Østforum.

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

___________________________________

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. I samarbeid med Fafo Østforum, inviteres det til en halvdags konferanse den 21. mai. I tillegg til presentasjoner fra prosjektet, vil professor Douglas Massey (Princeton University) innlede om erfaringene med arbeidsmigrasjon til USA.

Program

 

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Åpningshilsen ved Torkil Åmland, statssekretær (FrP) i Arbeids- og sosialdepartementet

Innledninger

International Migration in Theory and Practice.
Douglas Massey, Princeton University

Pause
    
Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år.
Bernt Bratsberg, Frischsenteret

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge?
Jon Horgen Friberg, Fafo

Pause
    
Arbeidsinnvandringens effekter på norsk økonomi; hva vet vi?
Oddbjørn Raaum, Frischsenteret

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering.
Line Eldring, Fafo

Kommentarer ved
Steinar Holden, UiO
Johan Fredrik Rye, NTNU

Spørsmål og kommentarer fra salen

__________________

Møteleder: Anne Mette Ødegård

 

Om prosjektet

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tilgangen av arbeidsmigranter i Norge, utviklingen med tanke på arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår i Norge innenfor ulike bransjer, samt hvordan arbeidsmarkedets virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeidsmigrasjon. Les mer om prosjektet, og dets publiseringer, på Fafos nettsider: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Fafo

EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. De siste årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet til Norge uten sidestykke. Siden 2004 har Fafo gjennomført en rekke studier knyttet til arbeids- og bedriftsvandringer og utviklingen i det felles europeiske arbeidsmarkedet.  Les mer på Fafos temaside Arbeids- og bedriftsvandringer

 

Frishcsenteret

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Prosjektet Arbeidsinnvandring til Norge er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge. Forskerne ved Frischsenteret har fokusert på studier av migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår, drivkrefter bak arbeidsinnvandringen til Norge og arbeidsinnvandrernes tilpasning i det norske arbeidsmarkedet. Les mer om prosjektet, og dets publiseringer, på nettsidene til Frischsenteret

 

Fafo Østforum

Dette prosjektet har siden EU-utvidelsen i 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Forumet har invitert til 58 arrangementer, som har trukket til sammen 4 700 publikummere. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

På programmet

 

Mer om Fafos forskningstema