Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

onsdag 17. juni 2015

kl. 12:30–

15:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Hvordan behandles de tilreisende av politi, vektere og den jevne nordmann? Er det forskjeller på hvordan norske, danske og svenske myndigheter forholder seg til denne migrasjonen? Dette er spørsmål som belyses i rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals".

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

_______________________________

Rapporten som lanseres på dette seminaret bygger på et unikt datamateriale bestående av 1269 intervjuer med tilreisende fattige fra Romania, i Oslo, Stockholm og København.

Sommeren 2014 gjennomførte Fafo en kartlegging blant tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Oslo, København og Stockholm. De tre byene har satt i verk forskjellige tiltak for å møte denne migrasjonen.

I rapporten belyses konsekvensene av ulik politikk, både når det gjelder hvilke grupper som drar hvor, og hvilke overlevelsesstrategier migrantene velger. Slik kunnskap kan danne grunnlag for debatten om politiske responser på grenseoverskridende fattigdomsproblematikk.

Prosjektet er finansiert av det danske Rockwoolfondet.

Velkommen ved Aslak Bonde, Morgenbladet og Politisk Analyse

Hilsen fra Rockwool-fondet ved Grete Brochmann, professor i sosiologi, UiO

Presentasjon av ny rapport
Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum presenterte hovedfunn. Last ned presentasjonen

Kommentarer ved

  • Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Ap og medlem av Justiskomiteen
  • Hilde Kirkebøen, prosjektleder "Rom for fattig tilreisende", Kirkens Bymisjon. Last ned presentasjonen
  • Karin Fathimath Afeef, senriorrådgiver Migrasjon, Røde Kors


Spørsmål og diskusjon

Møteleder: Aslak Bonde, Morgenbladet og Politisk Analyse

Ny rapport

omslag when powerty meets affluenceRapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals", er skrevet av Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Huafeng Zhang, og gitt ut av Rockwool-fondet.

Les mer, og last ned rapporten

 

 

 

Rockwool-fondet

logo rockwoolfoundation

Rockwool-fondet er en uavhengig stiftelse, som ble grunnlagt i desember 1981 av eierne av Rockwool International A / S. Fondets målsetting er å støtte vitenskapelige, humanitære, kunstneriske og sosiale formål, samt å bidra til miljøforbedringer. En stor del av dette målet oppnås gjennom forskning av Rockwool Foundation Forskning. Les mer på nettsidene til Rockwool-fondet

 

 

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Velkommen ved Aslak Bonde, Morgenbladet og Politisk Analyse

Hilsen fra Rockwool-fondet ved Grete Brochmann, professor i sosiologi, UiO

Presentasjon av ny rapport
Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum presenterte hovedfunn. Last ned presentasjonen

Kommentarer ved

  • Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Ap og medlem av Justiskomiteen
  • Hilde Kirkebøen, prosjektleder "Rom for fattig tilreisende", Kirkens Bymisjon. Last ned presentasjonen
  • Karin Fathimath Afeef, senriorrådgiver Migrasjon, Røde Kors


Spørsmål og diskusjon

Møteleder: Aslak Bonde, Morgenbladet og Politisk Analyse

Ny rapport

omslag when powerty meets affluenceRapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals", er skrevet av Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Huafeng Zhang, og gitt ut av Rockwool-fondet.

Les mer, og last ned rapporten

 

 

 

Rockwool-fondet

logo rockwoolfoundation

Rockwool-fondet er en uavhengig stiftelse, som ble grunnlagt i desember 1981 av eierne av Rockwool International A / S. Fondets målsetting er å støtte vitenskapelige, humanitære, kunstneriske og sosiale formål, samt å bidra til miljøforbedringer. En stor del av dette målet oppnås gjennom forskning av Rockwool Foundation Forskning. Les mer på nettsidene til Rockwool-fondet

 

 

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Velkommen ved Aslak Bonde, Morgenbladet og Politisk Analyse

Hilsen fra Rockwool-fondet ved Grete Brochmann, professor i sosiologi, UiO

Presentasjon av ny rapport
Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum presenterte hovedfunn. Last ned presentasjonen

Kommentarer ved

  • Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Ap og medlem av Justiskomiteen
  • Hilde Kirkebøen, prosjektleder "Rom for fattig tilreisende", Kirkens Bymisjon. Last ned presentasjonen
  • Karin Fathimath Afeef, senriorrådgiver Migrasjon, Røde Kors


Spørsmål og diskusjon

Møteleder: Aslak Bonde, Morgenbladet og Politisk Analyse

Ny rapport

omslag when powerty meets affluenceRapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals", er skrevet av Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Huafeng Zhang, og gitt ut av Rockwool-fondet.

Les mer, og last ned rapporten

 

 

 

Rockwool-fondet

logo rockwoolfoundation

Rockwool-fondet er en uavhengig stiftelse, som ble grunnlagt i desember 1981 av eierne av Rockwool International A / S. Fondets målsetting er å støtte vitenskapelige, humanitære, kunstneriske og sosiale formål, samt å bidra til miljøforbedringer. En stor del av dette målet oppnås gjennom forskning av Rockwool Foundation Forskning. Les mer på nettsidene til Rockwool-fondet

 

 

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Hvordan behandles de tilreisende av politi, vektere og den jevne nordmann? Er det forskjeller på hvordan norske, danske og svenske myndigheter forholder seg til denne migrasjonen? Dette er spørsmål som belyses i rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals".

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Hvordan behandles de tilreisende av politi, vektere og den jevne nordmann? Er det forskjeller på hvordan norske, danske og svenske myndigheter forholder seg til denne migrasjonen? Dette er spørsmål som belyses i rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals".

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Hvordan behandles de tilreisende av politi, vektere og den jevne nordmann? Er det forskjeller på hvordan norske, danske og svenske myndigheter forholder seg til denne migrasjonen? Dette er spørsmål som belyses i rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals".

Presentasjoner kan lastes ned på arrangements nettside.

Grete Brochmann

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Kari Henriksen

Stortinget

Hilde Kirkebøen

Kirkens Bymisjon

Karin Fathimath Afeef

Røde Kors

Aslak Bonde

Jon Horgen Friberg

Fafo

Guri Tyldum

Fafo

Fafo-seminar med rapportlansering

Tilreisende fattige fra Romania

I auditoriet i Annekset

17. juni

kl. 12:30–

15:30

17. juni

kl. 12:30–

15:30

Tilreisende fattige fra Romania

Fafo-seminar med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Tilreisende fattige fra Romania

Fafo-seminar med rapportlansering