Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

fredag 21. august 2015

kl. 09:00–

16:00

Oslo Kongressenter

Utvalgte lysark fra innledningene er publisert nedenfor. Lenker under de respektive programpunktene.

08.30-09.00 Registrering og kaffe/te i foajeen

Program

09.00 Velkommen

Økende jobbusikkerhet, flere midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere, synkende organisasjonsgrad og press på lønninger og arbeidsvilkår. Er dette en dekkende beskrivelse av dagens arbeidsmarked? Vil morgendagens arbeidsliv fortsatt være preget av gode og stabile betingelser, eller er økt bruk av løst tilknyttet arbeidskraft en nødvendighet i et internasjonalisert næringsliv? Frykter norske arbeidstakere for jobbene sine?

I den innledende sesjonen utdypes konferansens tema, og det presenteres smakebiter fra en fersk meningsmåling.

Tone Fløtten, daglig leder Fafo
Sissel Trygstad, forskningssjef Fafo

09.20 RESPONSIBLE BUSINESS AND WORKERS IN GLOBAL SUPPLY CHAINS

Globalisering og internasjonal konkurranse påvirker arbeidstakere i alle land, også de nordiske.  Dette stiller nye krav til virksomheter og arbeidstakere. Hva er handlingsrommet til nasjonale myndigheter og organisasjoner, og hvilken rolle spiller overnasjonale institusjoner og reguleringer? Hvor viktige er kollektive forhandlinger for å sikre anstendige arbeidsforhold?

Sharan Burrow, generalsekretær i International Trade Union Confederation (ITUC)
Presentation slides: End Corporate Greed

Han Dongfang, direktør i China Labour Bulletine
Presentation slides: The Rise of China's labour movement

Per N. Bondevik, daglig leder i Initiativ for etisk handel

Anne Kielland, forsker Fafo
Presentation slides: Six claims

Sesjonsleder: forskningsleder Mark Taylor

Denne sesjonen ble gjennomført på engelsk

10.35 Pause med forfriskninger i foajeen

11.00 FRA STABILITET TIL SÅRBARHET?

Selv om de nordiske arbeidsmarkedene i hovedsak er velregulerte og preget av stabilitet, har forskjellene økt og en del har problemer med å få et stabilt fotfeste i arbeidslivet. Er dette et økende problem, og er noen grupper særlig sårbare? Ser vi framveksten av en ny underklasse også i Norden - hvem tilhører  i så fall den? Hvilke verktøy kan arbeidslivets parter og myndighetene ta i bruk for å motvirke tendensene til økte forskjeller?

Gerd Kristiansen, leder av LO

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

Niels Ploug, direktør for personstatistikk i Danmarks Statistik
Lysark: Det danske klassesamfund

Kerstin Ahlberg, leder av Institutet för social civilrätt, Stockholms universitet
Lysark: Hvad bör göras?

Jørgen Svalund og Anne Hege Strand, forskere Fafo

Sesjonsleder: seniorforsker Jon Erik Dølvik

12.45 Lunsjpause i foajeen

13.30 ANSTENDIGHET – UANSTENDIGHET – KRIMINALITET

Er større jobbusikkerhet og atypiske ansettelsesforhold i ferd med å prege også det som regnes  som middelklasseyrker? Har vi et serviceproletariat i Norge, og er det noen som har så dårlige arbeidsbetingelser at det kan karakteriseres som slavearbeid? På hvilken måte kan norske arbeidsgivere, fagforeninger og kunder bidra til mer ordnede forhold?

Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten

Frank Lynum, klubbleder for Journalistlaget i Aftenposten
Lysark: Kan Aftenposten klare seg uten fast ansatte journalister?

Geir Gamborg-Nielsen, distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund 
Lysark: Finnes det slaver i Norge?

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International
Lysark: Gråsoner og korrupsjon i arbeidslivet

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, forskere Fafo 
Lysark: Norge i svart, hvitt og grått

Sesjonsleder: seniorforsker Line Eldring

14.40 Pause med forfriskninger i foajeen

15.00 DEN ULTIMATE SÅRBARHETEN - TIGGING OG GATEARBEID

Tilreisende fattige fra Romania møter både omsorg og trakassering på gatene i Oslo. Hvorfor kommer de hit, og hva lever de av? Blir vondt verre av å komme til Norden, eller er reisen hit en vei ut av fattigdom og undertrykkelse? Hvordan står det til med kunnskapen om denne gruppa, og hvor henter media sin informasjon? Hva bør norske hjelpeorganisasjoner og myndigheter gjøre i møtet med fattige EU-migranter?

Anne Britt Djuve, forskningssjef Fafo
Lysark: Tigging og gatearbeid blant tilreisende fattige fra Romania

Ann Wedin, samfunnspolitisk rådgiver i Sveriges Røde Kors

Are Vegard Haug, førsteamanuensis på BI

Ada Engebrigtsen, forsker ved NOVA

Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder for Høyre

Sesjonsleder: Kai Sibbern


Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Utvalgte lysark fra innledningene er publisert nedenfor. Lenker under de respektive programpunktene.

08.30-09.00 Registrering og kaffe/te i foajeen

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Utvalgte lysark fra innledningene er publisert nedenfor. Lenker under de respektive programpunktene.

08.30-09.00 Registrering og kaffe/te i foajeen

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

21. august

kl. 09:00–

16:00

Utvalgte lysark fra innledningene er publisert nedenfor. Lenker under de respektive programpunktene.

08.30-09.00 Registrering og kaffe/te i foajeen

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

I auditoriet i Annekset

21. august

kl. 09:00–

16:00

21. august

kl. 09:00–

16:00

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

I auditoriet i annekset

Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet