Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Nye Fafo-publikasjoner

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. Resultatene ble presentert på dette webinaret som varte i 45 minutter.

Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2019:11
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Fafo-rapport 2019:11
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset
Fafo-notat 2019:08
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen
Fafo-report 2019:04
Fafo-notat 2019:02
Kristine Nergaard og Elin Svarstad
Fafo-notat 2019:05
[12 3  >>  

Denne artikkelen, skrevet av Ingunn Bjørkhaug, diskuterer hvordan Ugandas flyktningpolitikk skaper økonomisk profitt for noen, men fattigdom for andre. Resultatet er at «den åpne dørens politikk»  er på randen av kollaps.

En ny artikkel skrevet av Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad undersøker om innføring av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen rettet mot ansatte med helseproblemer eller redusert arbeidsevne – som er et mål for den nasjonale IA-avtalen – har påvirket generell sykefravær og uførerisiko.

Basert på data fra 2000 til 2010 finner studien at slike tiltak påvirket det totale sykefraværet og uførerisikoen kun i mindre grad. Dette skyldes imidlertid at tiltakene bare hadde påvirkning i deler av arbeidsmarkedet. Videre reduserte tiltakene uførerisiko, men økte sykefraværet. Å beholde ansatte med helseproblemer kan dermed føre til en økning i sykefraværet, selv om studien tyder på at noen får forlenget arbeidskarriere.

Fafo og korona
24. august

I forbindelse med koronasituasjonen vil mange av Fafos ansatte jobbe på hjemmekontor. Våre ansatte kan fortsatt kontaktes direkte via e-post og telefon.

Vi er glade for at vi igjen kan invitere til seminarer Fafos lokaler i Borggata 2B. Vi følger Folkehelseinstituttet regler for antall og avstand. Det er da kun plass til 25 gjester i auditoriet, men alle seminarer strømmes og kan ses i opptak. Meld deg på vår invitasjonsliste for fortløpende informasjon.

Spørsmål kan rettes til Fafos informasjonsavdeling.

Reguleringen av migrasjon og mobilitet har blitt et av de mer fremtredende politiske spørsmålene i vår tid. Likevel, til tross for det massive fokuset på migrasjon og dens konsekvenser, vet vi fortsatt relativt lite om mange migrantgrupper.

 I en artikkel publisert i International Journal of Social Research Methodology oppsummerer Guri Tyldum fordeler og ulemper ved å bruke «respondent-driven sampling» (RDS) som metodikk for utvalg og analyse av survey-data fra såpass vanskelig målbare populasjoner som migranter.

Ulike land har ulike terskler for å gripe inn overfor religiøse uttrykk. Norske politikere i hovedsak har vært tilbakeholdne – iallfall inntil konfliktnivået topper seg, ifølge Ragna Lilleviks doktoravhandling. Hun disputerer tirsdag 25. august ved Universitetet i Oslo.

En artikkel av Paul Marginson og Jon Erik Dølvik tar for seg utviklingen i ordningene for kollektive lønnsforhandlinger i Nord-Europa i lys av to store politisk-økonomiske utfordringer: EUs øst-utvidelse og finanskrisa fra 2008. Analysen bygger på data fra fem land og fire sektorer.

Artikkelen imøtegår hypotesen om at utviklingen viser en felles «liberaliserende» retning, blant annet ved å ikke finne noen ensartet trend i nasjonale og sektorpolitiske tiltak – heller ikke når det gjelder lønnsforskjeller.

Kommende arrangementer

  • Koronakrise og usikkerhet – hva med arbeidsinnvandringen?

    Fafo Østforum seminar Tirsdag 6. oktober 2020, kl. 14.00–15.00
    Koronakrise og usikkerhet – hva med arbeidsinnvandringen?

    Siden 2004 har arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa bidratt sterkt til å holde Norge i gang. I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Hvem skal bygge, så og høste i årene som kommer?