logo fafo 194x64

Fafo-utgivelser

En ny vei mot heltidskultur

Fafo-rapport 2019:15
Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

Fafo-rapport 2019:06
Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Erfaringer med Saltpartnerskapet

Fafo-notat 2019:11
Anne Hatløy og Ketil Bråthen

Partnership for a healthier diet

Annual report 2017
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Årsrapport 2017
Fafo-notat 2019:09
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Når velferd er til salgs

Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene

Maritim kompetanse i en digital framtid

Fafo-rapport 2019:09
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad

Ønsket i Østfold

Arbeidsmarked og kompetansebehov
Fafo-notat 2019:08
Mathilde Bjørnset

Relevans i fag- og yrkesopplæringen

Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen
Fafo-notat 2019:10
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Varsling i norsk arbeidsliv 2018

Fafo-rapport 2019:14
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern

Fafo-rapport 2019:05
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes

Fra festtaler til realitet

Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07
Niri Talberg

Lang vei mot heltidskultur

Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Leif E. Moland og Per Schanche

NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene

Fafo-rapport 2019:12
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad

Etter pensjonsreformen – politiske veivalg

Fafo-notat 2019:07
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries

Nordic future of work Brief 3 March 2019
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt

Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments

Nordic future of work Brief 1 March 2019
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi

Measuring online labour: A subcategory of platform work

Nordic future of work Brief 2 March 2019
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B