Fafos styrer og råd

Styret for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning har samme sammensetning som styret for Forskningsstiftelsen Fafo.

Skriv ut:

Vara:

Fafos råd