Fafos styrer og råd

Styret for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning har samme sammensetning som styret for Forskningsstiftelsen Fafo.

Styret 2022-2023

Vara:

Fafos råd

Skriv ut: