Prosjekter

Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad bruker ansatte sin varslingsrett? Dette er hovedspørsmålene i denne undersøkelsen, som Sissel Trygstad (bildet), Anne Mette Ødegård og Johan Røed Steen gjennomfører på oppdrag fra KS. Utbredelse og bruk av varslingsrutiner i kommunal sektor er også en del av prosjektet.

Hva er gode løsninger og metoder i arbeidet mot barnefattigdom? Det skal dette prosjektet gi bedre kunnskap om. Forskerne skal også se på de frivilliges bidrag, og på samarbeidet mellom tilskuddskommunene og frivillig sektor. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er oppdragsgiver. Prosjektet ledes av Tone Fløtten, og skal gjennomføres av Inger Lise Skog Hansen (bildet) og Anne Hege Strand.

Dette prosjektet, som avsluttes i begynnelsen av november, skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet gjennomføres av Leif Moland i samarbeid med Per Schanche i Agenda Kaupang.

I dette oppfølgingsprosjektet ser Anne Hatløy (bildet), Tone Sommerfelt og Liv Elin Torheim (HIOA) på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring. I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Prosjektet finansieres av Redd Barna, og det avsluttes i januar 2017.

To Housing First-prosjekter i  Bergen og Sandnes skal evalueres: Har disse ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og / eller psykiske lidelser? Når man brukerne på en bedre måte med denne metoden? Helse Vest er oppdragsgiver, og arbeidet skal utføres av Inger Lise Skog Hansen og Vidar Bakkeli.

Dette er en midtveisevaluering av PACER (Popular Control and Effective Welfarism). PACER er et felles forskningsprogram mellom universitetene i Gadjah Mada, Oslo og Agder, finansiert av  Utenriksdepartementet . Det består av to deler: “Power, Welfare, and Democracy” og “In-Search of Balance: Government, Private Sectors, and Cooperatives in Indonesia”. Arbeidet utføres av Tewodros Aragie Kebede.

<<  16 17 18 19 20 [2122 23 24 25  >>