Aktive prosjekter

Flere heltidsstillinger i Bydel Østensjø – følgeforskning av tiltak

Dette prosjektet er en følgeforskning av Bydel Østensjøs oppstartfase i arbeidet for å utvikle en heltidskultur i hjemmebaserte tjenester og tjenester til psykisk utviklingshemmede.

Vi skal dokumentere og evaluere hvordan resultatene fra et tidligere forprosjekt tas videre i bydelens arbeid med å

a) forankre prosjektets problemstillinger i egen organisasjon,

b) involvere og motivere ledere, ansatte og tillitsvalgte til å slutte opp om heltidsmålene og

c) utforme nye tiltak som (i neste faste) skal lede til større stillinger.

Fafo vil gjennomføre 16 intervjuer, følge 3 «idépropeller», delta i ulike prosjektmøter og gjennomgå bydelens skriftlige materiale med relevans for heltidsprosjektet.

 

 

 

Prosjektleder

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Bydel Østensjø

Prosjektperiode

september 2019
juni 2020